27 กันยายน 2564 นายอนุชา นพรัมภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ ได้รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สายงานบริหารสถานศึกษา โดยการนำเสนอวิดีทัศน์เพื่อรับการประเมินในรูปแบบออนไลน์ในครั้งนี้ อันเป็นการประมวลผลสำเร็จของการดำเนินงานภายในโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ ให้ท่านคณะกรรมการได้รับชม โดยมี ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท นางนุชสรา ปานทองคำ และนายพิเศรษฐ์ ไชยสุภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไป ทั้งนี้โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สายงานบริหารสถานศึกษาทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *