เพลงมาร์ชโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ (Official )
ผู้ประพันธ์บทเพลง​ ​: นายรัตน์ เขื่อนเพชร
ขับรองโดย : คณะครูโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙

เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ เป็นแหล่งนำเราสู่เป้าหมาย
ดำรงชาติศาสน์ กษัตริย์ มิรู้คลาย เราหญิงชายมีคุณธรรมช่วยย้ำเตือน

เป็นสถานศึกษาที่ล้ำเลิศ สุดประเสริฐจะหาแห่งใดเหมือน
รู้หน้าที่ มีวินัย ไม่แชเชือน เราผองเพื่อนรักใคร่สามัคคี

เด่นกีฬา วิชาการ งานทุกด้าน คนกล่าวขาน ถ้วนหน้า พาสุขขี
ทั้งชุมชน พ่อแม่ ต่างเปรมปรีย์ รักศักดิ์ศรี กตัญญู ครูอาจารย์

เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ ซึ่งพวกเราพร้อมรักสมัครสมาน
มุ่งแต่เรียน มุ่งใฝ่ในการงาน เพื่อสืบสานโรงเรียนเราให้ก้าวไกล