ประวัติโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙

 

                    โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งมาจากพื้นฐานของชุมชน และได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้จากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างอาคารเรียน “อาคารเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙”

และได้รับพระราชทานนามโรงเรียนจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีว่า “ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙” เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖

                   ปัจจุบัน จัดการเรียนการสอน ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน การพัฒนานักเรียนให้เป็นคนมีความรู้ เป็นคนดีมีคุณธรรม ประสานงานกับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจนโรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *