2 มีนาคม 2564 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สายงานบริหารสถานศึกษา ได้แก่ จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 นางสาวจันวีณา สุวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 นางรัชนี อุดทา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ดร. พงศ์ธันย์ ณ เชียงใหม่ นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่อาย และนายนิกร ขันเล็ก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ที่ได้มาเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *